Tocynnau Canolfan Ymwelwyr a Theithiau

Mae CyDA ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd

Bydd modd rhag-archebu tocynnau mynediad a theithiau ar gyfer 2021 yn fuan!

Gwybodaeth bwysig

  • Cofiwch wirio canllawiau a chyfyngiadau’r llywodraeth ble bynnag yr ydych cyn archebu a theithio.
  • Rydym wedi gwneud ychydig newidiadau i helpu i gadw pawb yn ddiogel – canfod mwy a chynllunio eich ymweliad
  • Mae rhag-archebu’n hanfodol ar gyfer teithiau a thocynnau
  • Mae rhannau o’r daith yn cynnwys llwybrau gweddol serth ac anwastad felly mae angen lefel gymhedrol o ffitrwydd.
  • Tocynnau mynediad a theithiau ar gael beth bynnag y tywydd (ar yr amod nad yw’n rhy wael) felly gwisgwch yn addas!
  • Mae croeso i gŵn.

Tocynnau Mynediad

Er mwyn helpu i gynnal pellter cymdeithasol o 2 fedr a rheoli llif yr ymwelwyr yn ofalus, rydym wedi cyflwyno tocynnau â slotiau amser penodol. Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn ymlaen llaw cyn dod i CyDA.

Nifer cyfyngedig o docynnau sydd ar gael ar gyfer pob slot amser felly archebwch ddigon ymlaen llaw i osgoi cael eich siomi.

Os oes gennych hawl i fynediad am ddim i CyDA, archebwch eich slot amser ymlaen llaw trwy e-bostio visit@cat.org.uk Gan fod rhaid cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr, defnyddiwch y calendr isod i wirio bod eich dyddiad ac amser dewisol ar gael cyn e-bostio. Dewch â’ch cerdyn aelodaeth, pas neu brawf o’ch cyfeiriad gyda chi pan fyddwch chi’n ymweld.

Searching Availability...

Teithiau CyDA

Ymunwch â’n taith newydd a chanfod yr hanes y tu ôl i drawsnewidiad CyDA a chael cipolwg cefn llwyfan ar brif ganolfan eco’r DU.

Darganfyddwch sut y cafodd hen chwarel lechi ei thrawsnewid yn amrywiaeth o gynefinoedd cyfoethog ac archwiliwch themâu craidd CyDA megis adeiladu gwyrdd, garddio organig, ynni adnewyddadwy a mwy.

Byddwch yn cychwyn trwy ymdroelli i fyny drwy goedwigoedd a reolir yn gynaliadwy. Yna, datgelir golygfeydd ysblennydd dros y bryniau o amgylch, a chewch gipolwg o dreftadaeth llechi CyDA. Byddwch hefyd yn ymweld â’r gronfa ddŵr ar y brig ac yn dysgu am systemau dŵr oddi-ar-y-grid CyDA.  Yna ymlaen i brif safle CyDA. Yma, ceir adeiladau a wnaed o bridd cywasgedig a byrnau gwellt, gerddi organig sy’n llawn syniadau ar gyfer eich gardd chi gartref, a chyfle i ddysgu mwy am yr amryw osodiadau ynni adnewyddadwy a leolir ledled safle CyDA.

Byddwch yn gorffen y daith drwy gerdded i lawr i’r cae o randiroedd cynhyrchiol a rennir gyda phrosiect lleol sy’n ceisio annog mwy o bobl leol i dyfu llysiau.

Searching Availability...

Cynllunio eich Ymweliad

Am ragor o wybodaeth am y newidiadau a wnaed i helpu i sicrhau eich bod yn cael ymweliad diogel a phleserus, taflwch olwg ar yr adran Cwestiynau Cyffredin.